Cây Trầu Bà Cột là một trong những loại cây lọc không khí và bền đẹp tốt nhất trong nhà, với tán lá rộng và nhiều, Cay Trầu Bà Cột lọc được lượng lớn không khí, hấp thụ các khí độc như Formandehy, Benzene, Xylene... 

Xem giá và đặt mẫu chậu trầu cột tại: https://bit.ly/TrauBaCot

chau-cay-trau-ba-cot

chau-cay-trau-ba-cot

chau-cay-trau-ba-cot

chau-cay-trau-ba-cot

chau-cay-trau-ba-cot


Cây Kim Ngân Bính được ưa thích trang trí phong thủy trong nhà như phòng khách, phòng làm việc. Kim ngân bính mang ý nghĩa tiền bạc, mang lại may mắn cho gia chủ.
Xem giá và chọn mẫu chậu cây kim ngân bính tại https://bit.ly/kimnganbinh