Tổng hợp chậu composite không gồm tự tưới

Chậu composite Anber NYX (Màu đá Cliffs)
- 20%