Việc khoan thêm lỗ thoát nước (nhất là khi trồng hồng cổ) đang được nhiều giới chơi cây cảnh (hoa hồng cổ) cho là bất khả thi với chậu sứ và cực kỳ khó khăn với chậu xi măng (chậu composite giá rẻ).

Trong video này, bạn sẽ thấy được việc khoan lỗ thoát nước cho chậu anber đơn giản như thế nào.