Khách hàng khu vực khác

17/01/2016
Khách hàng khu vực khác
Tổng hợp một số hình ảnh SẢN XUẤT - GIAO HÀNG - SỬ DỤNG SẢN PHẨM của các khách hàng thuộc các tỉnh thành khác...