Tăng thêm bộ phận tự tưới và vouncher 10% khi mua chậu composite anber

Bạn sẽ ĐƯỢC TẶNG THÊM một bộ phận tự tưới cây đi kèm chậu, khi mua một trong những mẫu chậu composite anber bên dưới.

Số lượng khuyến mãi áp dụng: 2 chậu/mẫu

Thời gian áp dụng: đến khi hết số lượng khuyến mãi

Link Mobile: http://bit.ly/2haOVtf


params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium