1. TẠO TÀI KHOẢN: http://anber.vn/account/register


2. ĐĂNG NHẬP: http://anber.vn/account/login


3. BỘ SƯU TẬP CỦA BẠN: http://anber.vn/pages/wish-list


4. TẠI SAO NÊN MUA HÀNG VỚI TÀI KHOẢN ANBER?

  • Không phải nhập lại địa chỉ giao hàng và các thông tin giao nhận khác.


  • Tích điểm sau mỗi lần hoàn thành nhận và thanh toán đơn hàng.


  • Kiểm tra tình trạng xử lý đơn hàng sau khi đặt.


  • Anber hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng có tài khoản rõ ràng.