VIDEO giới thiệu qua về chậu cây tưới tự động hẹn giờ ASD của Anber.

- 2 cây mẫu trong video là trầu bà cột và kim ngân Phúc Lộc Thọ tinhte.vn mua của Anber.

- Đúng như khẩu hiệu của bác Ku Hiệp: "Chỉ trên tay những sản phẩm đã sử dụng được đủ lâu" và sau khi trang trí nhà riêng với 5 chậu cây Anber tự tưới hẹn giờ từ tháng 11/2019 đến tháng 6 năm 2020 bác ấy mới trên tay giới thiệu.[VIDEO] Hướng dẫn thay pin khi máy ASD báo hết pin[VIDEO] Hướng dẫn cho thêm nước và dinh dưỡng khi bình hết nước.


[VIDEO] Hướng dẫn tự cài đặt lịch tưới theo ý muốn


[VIDEO] ASD tự tưới cho chậu cây trầu bà cột như thế nào?