Chậu trồng cây truyền thống loại lớn rất nặng nên rất khó trong việc trồng cây và tốn rất nhiều nhân lực để di chuyển. 

Anber mang tới cho bạn dòng chậu lớn trồng cây lớn, bền hơn, nhẹ hơn 70%.