Hai chậu composite anber sử dụng để kiểm tra cân nặng.

Mục tiêu: So sánh cân nặng giữa chậu trồng đầy đất và chậu trồng với bộ phận tự tưới.

Mẫu chậu: đều là chậu composite anber 1649 (D37xH80cm)

*Chậu màu nâu: trồng đầy đất

*Chậu xám (vân gỗ): trồng với bộ phận tự tưới anberchậu composite anber


chậu composite anber