Hình thức sử dụng chậu sứ, bê tông: khi bể vỡ thưởng được thải ra môi trường, không có quy trình tái sử dụng.

Hình thức sử dụng chậu composite: Quý khách có thể đổi chậu composite cũ lấy chậu mới hoặc bán lại cho Anber khi có nhu cầu.

Chậu composite sẽ được làm mới lại như ban đầu để tái sử dụng. Giảm rác thải ra môi trường. Bảo vệ sức khỏe con người.