Chậu cây trầu bà cột có tác dụng gì?


Trầu bà leo cột giúp loại bỏ khí FORMALDEHYDE, BENZENE, XYLENE có trong đồ gỗ công nghiệp, sàn gỗ, salon, bàn ghế và các vật dụng máy móc văn phòng.


params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium