Chậu composite Anber - Sơn mờ - Xám kim loại mờ

%}