CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC KHÁNH | MST 0313 700 754

Trụ sở chính: 211 Đường 1, Khu Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, HCM

Chủ quản thương hiệu Anber

***

© {{ shop.name }} | Xem thêm tại Anber.vn

{{ shop.name }}


Thông tin đơn hàng

{% for line in line_items %} {% if item_count == 1 %} {% assign columnWrapperClass = "order-list__item--single" %} {% elsif forloop.first == true %} {% assign columnWrapperClass = "order-list__item--first" %} {% elsif forloop.last == true %} {% assign columnWrapperClass = "order-list__item--last" %} {% else %} {% assign columnWrapperClass = "" %} {% endif %}{% endfor %}
{% if line.image %} {% endif %}{% if line.product.title %} {% assign line_title = line.product.title %} {% else %} {% assign line_title = line.title %} {% endif %} {{ line_title }} × {{ line.quantity }}
{% if line.variant.title != "Default Title" %} {{ line.variant.title }} {% endif %}{% if line.original_line_price and line.original_line_price != 0 and line.original_line_price != line.line_price %} {{ line.original_line_price | money }} {% endif %}

{{ line.line_price | money }}

{% if discounts %} {% capture discount_title %}Khuyến mãi {% if discounts.first.code %}({{ discounts.first.code }}){% endif %}{% endcapture %}{% endif %}{% for line in tax_lines %}{% endfor %}

Tổng giá trị sản phẩm

{{ subtotal_price | money }}

{{ discount_title }}

{{ discounts_savings | money }}

Phí vận chuyển

{{ shipping_price | money }}

{{ line.title }}

{{ line.price | money }}

Tổng cộng

{{ total_price | money_with_currency }}
{% assign transaction_size = 0 %} {% for transaction in transactions %} {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %} {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %} {% endunless %} {% endfor %} {% if transaction_size > 1 %}{% for transaction in transactions %} {% if (transaction.status == "success" or transaction.status == "pending") and (transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale") %} {% if transaction.payment_details.credit_card_company %} {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %} {% else %} {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway | replace: "_", " " | capitalize }}{% endcapture %} {% endif %}{% endif %} {% if transaction.kind == "refund" %} {% if transaction.payment_details.credit_card_company %} {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %} {% else %} {% assign refund_method_title = transaction.gateway %} {% endif %}{% endif %} {% endfor %}

{{transaction_name}}

{{ transaction.amount | money }}

Refund
{{ refund_method_title | capitalize }}

- {{ transaction.amount | money }}
{% endif %}

Thông tin khách hàng

{% if requires_shipping and shipping_address %}{% endif %} {% if billing_address %}{% endif %}

Địa chỉ giao hàng

{{ shipping_address.name }}
{{ shipping_address.address1 }} {% if shipping_address.address2 %}
{{ shipping_address.address2 }} {% endif %}
{{ shipping_address.district }}, {{ shipping_address.province }}

Địa chỉ thanh toán

{{ billing_address.name }}
{{ billing_address.address1 }} {% if billing_address.address2 %}
{{ billing_address.address2 }} {% endif %}
{{ shipping_address.district }}, {{ shipping_address.province }}

Phương thức vận chuyển

{% for shipping_method in shipping_methods %}

{{ shipping_method.title }}

{% endfor %}

Phương thức thanh toán

{{ gateway }}

1. Xác thực đơn hàng qua điện thoại:

Trong vòng 24h (trừ chủ nhật), nhân viên Anber sẽ liên hệ qua điện thoại để xác thực đơn hàng. Quý khách vui lòng giữ liên lạc.

2. Đơn hàng chỉ có giá trị khi đã được đặt cọc:

Vì đây là hàng hóa giá trị cao, Anber chỉ đóng gói giao hàng sau khi đã nhận được thanh toán cọc theo hướng dẫn bên dưới.

Hình thức cọc: Quý khách có thể đến địa chỉ công ty (ở trên) hoặc chuyển khoản ngân hàng theo hướng dẫn bên dưới