Sau một thời gian khoảng 6-8 tháng kể từ ngày mua chậu cây kim ngân về để trong nhà, cây kim ngân sẽ đến kỳ thay lá mới. 

Biểu hiện thay lá:

* Gốc vẫn còn cứng

* Cành lá trơ trụi rụng nhiều

Quy trình dịch vụ:

* Khách hàng gửi ảnh cây về cho Anber.

* Anber chỉ nhận những cây kim ngân còn sống, không bị chết, không bị thối thân.

* Anber đến tận nhà khách chở chậu kim ngân về dưỡng.

* Dưỡng cây trung bình khoảng 2 tháng cho lá ra tốt lại, Anber sẽ giao chậu cây lại tận nhà cho khách.

Phí dịch vụ:

* Phí tính theo tháng sẽ được nhân viên Anber báo cụ thể tùy theo cây nhỏ hay lớn.

* Phí giao hàng khách hàng trả.