Trường hợp 1: Trồng cây với chậu composite tự tưới

Do chúng ta trồng cây vào bộ tự tưới khép kín, nên nước thẩm thấu ngược tưới từ dưới lên. Không có nước thoát ra ngoài, giúp nhà luôn sạch.


chậu composite tự tưới anber


chậu composite tự tưới anber


Trường hợp 2: Không trồng cây với bộ tự tưới nhưng không muốn nước thoát ra ngoài.

(lý do: cây cần lượng đất nhiều hơn so với mức đất tối đa của bộ tự tưới, hoặc cây ưa khô)

Chậu composite Anber được thiết kế đặc biệt để giúp bạn trồng cây theo ý muốn.


chậu composite tự tưới anber