Anber giao chậu composite + cây Kim ngân Phúc Lộc Thọ đi Hà Nội. Chậu được đóng kiện gỗ vận chuyển ra ngoài Hà Nội cẩn thận bằng đường bộ qua đơn vị vận chuyển Viettel Post.

Anber giao chậu composite


Anber giao chậu composite


Anber giao chậu composite


Anber giao chậu composite


Anber giao chậu composite


Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên