[XXL] Chậu cây composite lớn

Tổng hợp những mẫu chậu composite có kích thước lớn XXL phù hợp với các cây cổ thụ lâu năm trồng trước hiên, sân vườn, ban công lớn tại nhà hàng khách sạn, resort...

[XXL] Chậu cây composite lớn

Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - AVON (Lead)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
12,990,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - BERRY (Lead)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
11,990,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - BUREN (Smartline Black)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
9,990,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - DALFSEN (Smartline Black)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
3,990,000₫
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - GEMERT (Smartline Black)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
9,990,000₫
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - GILLINGHAM (Lead)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
9,990,000₫
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - HEERLE (Smartline Black)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
6,990,000₫
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - LINCOLN (Lead)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
9,990,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới ASD] Chậu composite Esteras - OAMARU (SOFT GREY)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
8,990,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới] Chậu composite Esteras - APITI (CREAM WHITE)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
8,490,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới] Chậu composite Esteras - APITI (DARK CHOCOLATE)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Các sản phẩm chậu...
8,490,000₫
Đặt trước
[XXL] [+Tự tưới] Chậu composite Esteras - APITI (SOFT GREY)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
11,990,000₫
[XXL] Chậu composite Esteras - HEERLE (Smartline Black)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
11,490,000₫
[XXL] Chậu composite Esteras - HEERLE (Smartline Grey)
=== GIỚI THIỆU* Chậu composite Esteras được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Đức.* Hàng sản xuất tại...
11,490,000₫
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium